Bezpłatna ścieżka

o PPK w ramach

Czy Twoja Organizacja jest przygotowana?

PPK z perspektywy HR

14 maja 2019 - panel dyskusyjny

15 maja 2019 - Ścieżka wystąpień

Wystąpienia ekspertów z zakresu PPK

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Pracownicze Plany Kapitałowe

otwarta transmisja online

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NA KONGRESIE KADRY

Pracownicze Plany Kapitałowe są już faktem. Jako organizatorzy Kongresu Kadry, uważamy, że jest to temat ważny do poruszenia podczas największego wydarzenia w obszarze zarządzania ludźmi.


W przededniu wejścia w życie PPK dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, chcemy uczestnikom Kongresu przybliżyć szanse i wyzwania związane z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące ich pytania.

OBEJRZYJ ZAPOWIEDZI WYSTĄPIEŃ

DLA KOGO?

Transmisja online 14.05.2019 jest dostępna dla wszystkich.

Udział w ścieżce wystąpień ekspertów PPK dnia 15.05.2019 jest bezpłatny i jest możliwy wyłącznie dla osób decyzyjnych w obszarze PPK w firmach tj. szefów HR, członków zarządu, właścicieli firm oraz dyrektorów zarządzających.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa.

REJESTRACJA

PROGRAM

14 maja 2019 | wtorek

14:20 – 15:00

Centrum Nauki Kopernik

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PERSPEKTYWY HR

Rok 2019 w branży HR to rok wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK to rewolucja, która niesie ze sobą szanse, ale i obawy. Wyzwania jakie czekają działy HR dotyczą m.in. ustalenia warunków PPK, wyboru podmiotu zarządzającego oraz akcji informacyjnej wśród pracowników i zapisywania uczestników do Planu.

Rola działów HR jest największa na etapie ustalania warunków PPK, ale jest ona również istotna na każdym kolejnym etapie. Ważny jest udział HR w prezentowaniu PPK pracownikom, przedstawianiu obowiązków i korzyści, a nawet w budowaniu produktu benefitowego opartego o PPK.

W dyskusji o możliwościach i wyzwaniach dotyczących PPK, wezmą udział eksperci rynku pracy, eksperci pracowniczych programów emerytalnych, przedstawiciele instytucji finansowych oraz praktycy HR.

PANELIŚCI

Szymon Ożóg

Wiceprezes , dyrektor ds. inwestycji

Nationale-Nederlanden PTE

Ekspert BCC w dziedzinie projektowania oraz wdrażania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i rozwiązań inwestycyjno-kapitałowych.

Dorota Dula

Marcin Żółtek

Prezes,Dyrektor Inwestycyjny

PZU PTE

CEO, Dyrektor Programowy

meet&grow

Monika Nowacka-Sahin

Prorektor ds. nauki

i zarządzania, dyrektor Instytutu Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak

Prezes Sanofi Pasteur

Maciej Trybulec

Dyrektor HR

Eurobank S.A.

Beata Wojciechowska

15 maja 2019 | wtorek

Wydarzenie trwa od 9:00 do 15:20. Program na bieżąco będzie uzupełniany.

Obecnie najczęściej zadawanym pytaniem jest jak obsłużyć od strony systemów HR nowe obowiązki związane z PPK. Podczas wystąpienia postaram się przybliżyć zakres obowiązków oraz zasady obsługi PPK po stronie pracodawcy, jak również przybliżę obowiązki ciążące po stronie pracownika i proponowane rozwiązanie w zakresie komunikacji pomiędzy pracownikiem, pracodawcą oraz instytucją zarządzającą PPK.

OBSŁUGA PPK OD STRONY PRACODAWCY I PRACOWNIKA

09:00-09:40

Centrum Nauki Kopernik


Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

TFI PZU SA

Tomasz Fronczak

Podczas prelekcji Grzegorz Łętocha przedstawi przykładowy harmonogram operacyjnego wprowadzenia PPK u Pracodawcy poprzez nakreślenie najważniejszych etapów wdrożenia PPK w firmie. W czasie prelekcji poruszy zagadnienia takie, jak:

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ I PRACOWNIKÓW DO WDROŻENIA PPK? RELACJA PRACODAWCA-PRACOWNIK-INSTYTUCJA FINANSOWA

10:00-10:40

Centrum Nauki Kopernik

 • Planowanie – od czego tak naprawdę zacząć – co jest pierwszym krokiem dla Pracodawcy,
 • Finansowanie – analiza kosztów przy wprowadzeniu PPK,
 • Kluczowe kryteria związane z wyborem partnera – na co zwrócić uwagę przy wybieraniu instytucji finansowej,
 • Kamienie milowe – najważniejsze daty w procesie wdrażania PPK,
 • Efektywna komunikacja z Pracownikami,
 • Wdrożenie PPK pod kątem technologicznym i kadrowo-płacowym.

Członek zarządu oraz dyrektor ds. ryzyka inwestycyjnego i finansów

Nationale-Nederlanden PTE

Grzegorz Łętocha

PPK praktyczne podejście do wyboru Instytucji Finansowej (IF)

11:00-11:40

Centrum Nauki Kopernik

 • Jak dokonać wyboru IF? Czy potrzebujemy w tym wyborze pomocy?
 • Jakie są wymagania w Ustawie o PPK w kwestii wyboru IF?
 • Czym się różnią IF pomiędzy sobą? A czym różnią się oferty IF na PPK?
 • Co jest ważne a co ważniejsze? Kluczowe parametry wyboru
 • Narzędzia IT do PPK
 • Dodatkowe usługi ze strony IF
 • Jakie wsparcie przy wdrożeniu mogą zaoferować IF? Dokumentacja procesu wyboru IF
 • Outsourcing - czego wymagać a co oczekiwać od firmy, której zlecimy pomoc we wdrożeniu PPK?

Broker ubezpieczeniowym, zarządza spółką Marcinkowski Broker sp. z o.o.

Patrycjusz Marcinkowski

Praktyczny mini warsztat w obszarze PPK

12:00-13:00

Centrum Nauki Kopernik

Podczas warsztatu odpowiemy na wszystkie pytania związane z wdrożeniem PPK w firmie.

Ekspert BCC w dziedzinie projektowania oraz wdrażania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i rozwiązań inwestycyjno-kapitałowych.

Dorota Dula

Poczęstunek i rozmowy w kuluarach

13:00-13:45

Centrum Nauki Kopernik

PARTNERZY ŚCIEŻKI PPK

REJESTRACJA

MIEJSCE

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Warszawa

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarte są w Polityce Prywatności.  
Zasady przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zawarte są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.  

REGULAMIN UCZESTNICTWAW ŚCIEŻCE WYSTĄPIEŃ EKSPERTÓW PPK dnia 15.05.2019, podczas Kongresu Kadry w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


1. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w ŚCIEŻCE WYSTĄPIEŃ EKSPERTÓW PPK podczas Kongresu Kadry, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej wydarzenia.


2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa. 


3. Tylko potwierdzenie uczestnictwa uprawnia do udziału w ŚCIEŻCE WYSTĄPIEŃ EKSPERTÓW PPK. Osoby bez pozytywnej akredytacji nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia.


4. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń uczestnictwa w ŚCIEŻCE WYSTĄPIEŃ EKSPERTÓW PPK od osób z firm, które oferują szeroko pojęte usługi dla działów HR, (w tym: firm consultingowych, szkoleniowych, doradczych, ICT, trenerów biznesu, konsultantów, coachów, sprzedawców itp.) oraz firm, które oferują usługi związane bezpośrednio lub pośrednio z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz innymi produktami inwestycyjno-emerytalnymi. 


5. Uczestnictwo w wydarzeniu dla osób pozytywnie akredytowanych jest bezpłatne. 


6. Liczba miejsc na wydarzeniu jest ograniczona. 


7. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać mailem na adres: marcin.piotrowski@meetandgrow.pl 


8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie wydarzenia. 


9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia uczestnictwa bez podawania powodów. 


10. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych oraz osób trzecich, z którymi współpracują. 


Administratorem danych osobowych jest organizator Kongresu Kadry: Dreamcast sp. z o.o. („Administrator danych”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, KRS 0000501593, REGON: 147109289, NIP: 5213667050 (Dreamcast). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści. 11. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych przez udostępnianie w powyższym celu moich danych renomowanym przedsiębiorcom, z którymi Administrator danych współpracuje. Administratorem danych osobowych jest organizator Kongresu Kadry: Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, KRS 0000501593, REGON: 147109289, NIP: 5213667050 (Dreamcast). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.